για τον τοίχο, καμβάς, μουσαμάς, αφίσα

Μουσαμάς σε ξύλινο τελάρο
Ψηφιακή εκτύπωση σε μουσαμά 70 x 100 εκ
Μουσαμάς σε ξύλινο τελάρο
Ψηφιακή εκτύπωση σε μουσαμά 50 x 70 εκ.
Μουσαμάς σε ξύλινο τελάρο
Ψηφιακή εκτύπωση σε μουσαμά 30 x 40 εκ.
Καμβάς σε ξύλινο τελάρο
Ψηφιακή εκτύπωση σε καμβά 50 x 70 εκ.
εκτύπωση σε πέτρα
Πέτρα
εκτύπωση σε πλακέτα από πέτρα
Καμβάς σε ξύλινο τελάρο
Ψηφιακή εκτύπωση σε καμβά 70 x 100 εκ.
κρεμάστρα κλειδιών με εκτύπωση
Love
εκτύπωση σε κρεμάστρα κλειδιών
Ρολόι για εκτύπωση
Ρολόι
εκτύπωση σε ρολόι
αφίσα
Ψηφιακή εκτύπωση σε αφίσα
Καμβάς σε ξύλινο τελάρο
Ψηφιακή εκτύπωση σε καμβά 30 x 40 εκ.