εκτύπωση σε μάσκα

Μάσκα υφασμάτινη
Μικρή με ρυθμιζόμενα λάστιχα
Μάσκα υφασμάτινη
Μεγάλη με ρυθμιζόμενα λάστιχα
Μάσκα υφασμάτινη
Μικρό μέγεθος - one size
Μάσκα υφασμάτινη
Μικρό μέγεθος - one size
Μάσκα για εκτύπωση
Μάσκα υφασμάτινη
Μεσαίο μέγεθος - one size
Μάσκα υφασμάτινη
Μικρό μέγεθος - one size